Công trình thi công

1. Hệ thống Karaoke JaguarudiChủ đầu tư: Mr Mạc  a3
2. Karaoke SerenadeĐC: 218 Âu CơChủ đầu tư: Mr Phượng   k6
3. Karaoke Anh TúĐC: Ngọc Thụy – Gia Lâm – Hà NộiChủ đầu tư: Ms. Thoa  h7
4. Karaoke Thăng LongChủ đầu tư: Mr Đức  h1000
5. Karaoke Hương QuỳnhChủ đầu tư: Mr Cường…. và nhiều công trình khác  h9